Zapamiętaj|Zapomniałem Hasła

Zaloguj się: facebook google

Dragon Knight >Aktualności

Aktualności

Regulamin wypowiedzi

2015/11/17

Poniższy Regulamin ma na celu zapewnienie naszym Graczom jak najwyższego komfortu w trakcie korzystania z serwerów Dragon Knight – Polska, Forum Dragon Knight – Polska, a także oficjalnego konta Dragon Knight – Polska na portalu społecznościowym Facebook. 


Zasady dotyczące korzystania z serwerów Dragon Knight – Polska 

1. Kategorycznie zabrania się stosowania słów powszechnie uznawanych za wulgarne oraz zwrotów godzących w wyznanie, kwestie religijne, konotacje rodzinne lub poglądy. Naruszenie tego punktu Regulaminu będzie karane siedmiodniowym okresem zablokowania możliwości wypowiedzi Gracza (W przypadku ponownego złamania Regulaminu, kara będzie wzrastała proporcjonalnie do 14, 28 i 56 dni). Administrator również rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza, w przypadku, gdy wyda się to konieczne. 

2. Wszelkie przejawy nienawiści w stosunku do innego Gracza lub grupy związane z prześladowaniami na tle płci, narodowości, wyznania lub poglądów będą karane siedmiodniowym okresem zablokowania możliwości wypowiedzi Gracza (W przypadku ponownego złamania Regulaminu, kara wzrasta proporcjonalne do 14, 28, 56 dni). Administrator rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza, w przypadku, gdy wyda się to konieczne. 

3. Zabrania się nadawania avatarom nicków zawierających wyrażenia wulgarne, nazwy religii bądź imiona postaci uznawanych za święte (bez względu na to, do jakiej religii się odnoszą). W przypadku złamania tego punktu Regulaminu, Gracz zostanie poproszony o zmianę nazwy avatara. Jeśli tego nie dokona – jego konto zostanie zablokowane, a postać usunięta z gry. 

4. Zabrania się reklamowania innych stron internetowych, usług i aukcji. Prosimy również o nie publikowanie ogłoszeń kupna – sprzedaży. W przypadku naruszenia tego punktu Regulaminu, Gracz zostanie pozbawiony możliwości wypowiedzi na okres 1 – 3 dni. 5. Publikowanie nieoficjalnych, dezorientujących i fałszywych informacji dotyczących gry oraz naszej Firmy będzie karane pozbawieniem możliwości wypowiedzi na okres 1 – 3 dni. W przypadku powtórnego naruszenia tego punktu regulaminu, kara będzie wzrastała do 6, 9 i 12 dni. Administrator rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza, w przypadku, gdy wyda się to konieczne. 

6. Udostępnianie linków do stron umożliwiających kradzież konta będzie karane zablokowanie możliwości wypowiedzi na okres 14 – 56 dni. 

7. Wprowadzanie innych Graczy w błąd poprzez publikowanie nieprawdziwych treści dotyczących Administratora i naszego Zespołu będzie karane pozbawieniem możliwości wypowiedzi na okres 1 – 3 dni. W przypadku powtórnego naruszenia tego punktu regulaminu, kara będzie wzrastała do 6, 9 i 12 dni Administrator rości sobie prawo do nałożenia całkowitego zakazu użytkowania serwerów przez Gracza, w przypadku, gdy wyda się to konieczne. 


Zasady dotyczące korzystania z Forum Dragon Knight – Polska oraz konta oficjalnego Dragon Knight – Polska na portalu społecznościowym Facebook 

W trosce o poziom dyskusji i kulturalną wymianę poglądów prosimy o przestrzeganie zasad ogólnie przyjętej etykiety. Jeśli chcesz dyskutować na forum, pamiętaj o kilku poniższych zasadach: 

1. Prosimy o wypowiadanie się w sposób kulturalny i nie używanie określeń wulgarnych, godzących w czyjeś poglądy bądź wyznanie. 2. Nie obrażaj nikogo ani nie groź nikomu – naruszasz w ten sposób dobra osobiste osób trzecich. 

3. Prosimy o używanie polskich czcionek - to ułatwia czytanie. 

4. Nie reklamuj innych stron internetowych, usług czy aukcji. Forum Dragon Knight – Polska oraz konto oficjalne na Facebooku nie są portalami reklamowymi. 

5. Prosimy o nie zamieszczanie żadnych ogłoszeń kupna – sprzedaży oraz dotyczących jakichkolwiek innych przedsięwzięć. 

6. Nasz Zespół może zamknąć wątek lub usunąć post, jeśli jego autor naruszy Regulamin lub przepisy prawa obowiązującego na terytorium Polski. 

7. W przypadku rażącego naruszenia Regulaminu Użytkownik może zostać zablokowany bez wcześniejszego ostrzeżenia. 


Zasady dotyczące współpracy Gracza z Zespołem Dragon Knight – Polska 

W trosce o zapewnienie wysokiego komfortu i przyjaznej atmosfery w trakcie współpracy Gracza z Zespołem Dragon Knight – Polska, prosimy o przestrzeganie poniższych zasad: 

1. Zawsze zwracaj się kulturalnie do naszych Administratorów i Moderatorów. Gracz, który użyje słownictwa ubliżającego otrzyma trzydniowe ostrzeżeniem. W przypadku otrzymania dwóch ostrzeżeń, konto Gracza zostanie usunięte. 

2. Kategorycznie zabrania się stosowania określeń wulgarnych wobec naszych pracowników. 

3. Użycie wulgaryzmów w stosunku do naszych pracowników będzie karane siedmiodniowym zablokowaniem możliwości wypowiadania się przez Gracza. W przypadku kolejnego naruszenia tego punktu regulaminu Gracz będzie karany 14, 28, 56 dniowym zablokowaniem możliwości wypowiedzi. W przypadkach drastycznych, konto Gracza zostanie usunięte. 

Jeżeli niestosowne zachowanie będzie powtarzało się w sposób ciągły Gracz może zostać pozbawiony możliwości wypowiedzi na okres jednego roku, a okres banu będzie wynosił od jednego do trzech tygodni.

DO GÓRY